Slimības

Informācijai mājas lapā ir informatīvs raksturs, tā nepiedāvā medicīniskus/ārstnieciskus padomus vai ieteikumus. Mājas lapas turētājs un ar mājas lapas uzturēšanu saistītās personas nav atbildīgas par  apmeklētāja izdarītajiem secinājumiem un darbībām, kurām tieši vai netieši bija par pamatu mājas lapā pieejamā informācija. Apmeklētājs, atverot un/vai skatot šo mājas lapu un tajā pieejamo informāciju, piekrīt nosacījumam par atbildības atrunu.

Izrietot no šīs atrunas mēs vēlamies pateikt, ka jebkuras saslimšanas vai saslimšanas aizdomu gadījumā ir jākonsultējas ar savu ģimenes ārstu vai speciālistu. – par ārstiem šeit 

Informācijas pamatā ir Populārā medicīnas enciklopēdija.

  • Autortiesību neievērošanas gadījumā lūdzam sazināties ar mums
  • e-pasts: info@slimibas.lv
  • Labprāt vienosimies par autortiesību izmantošanu!